Donateurs

Het OverdagKoor Zutphen is bewust een klein koor dat "haar eigen broek" wil ophouden. Dat betekent weinig financiële armslag. Gelukkig zijn er al enkele donateurs die het koor een warm hart toedragen en het van belang vinden dat deze speciale groep kan blijven bestaan. 

Donaties worden gebruikt om bladmuziek en nieuwe arrangementen aan te schaffen bij de arrangeurs zelf (zoals bv Jetse Bremer) maar ook om extra stoelen in de groep te creëren voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen en geen enkele financiële bijdrage kunnen leveren. Door donaties, hoe klein ook, is er meer mogelijk.

Wilt u dit koor financieel ondersteunen en de nieuwsbrief voor donateurs ontvangen? U kunt uw gegevens doorgeven via 06-1828 7234 of per mail overdagkoorzutphen@gmail.com. Vermelding op de site, in de krant en in de nieuwsbrief  als donateur, doen we graag als u dat wil!