Kosten Deelname

De maandelijkse contributie is vastgesteld op €22,50 Voor partners geldt €5,=korting en  minima betalen € 12,50  Dit is inclusief kopieën, originele partituren (bruikleen). Er wordt een opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd en bij aanvang wordt verzocht om 1 maand vooruit te betalen.

Iska hecht er veel waarde aan dat ook degenen die van een minimuminkomen/ bijstand moeten rondkomen, kunnen deelnemen. Het bedrag voor de minima is daarom een richtlijn waar in overleg van afgeweken kan worden als dit noodzakelijki s. De deelnemer neemt hierover zelf contact op met de organisatie en er wordt gekeken welke bijdrage er wel geleverd kan worden. 

Zonder opgave voorafgaand aan deelname, wordt er vanuit gegegaan dat het volledige bedrag (€ 22,50 per maand) wordt betaald.