nieuwsbrief

Sinds januari heeft het koor enkele donateurs. Door de extra bijdragen is er meer finaciële armslag. Om deze donateurs op de hoogte te houden is er sinds vandaag ook een nieuwsbrief. Een paar keer per jaar wordt deze gemaakt en per mail verstuurd.

Ook donatuer worden? Alle kleine beetjes zijn welkom!! Het geeft het koor meer armslag om extra plaats te creëren voor mensen die geen of vrijwel geen inkomen hebben. Tevens worden de bijdragen besteed aan bv aanschaf van een nieuw arrangement.