Organisatie

De organisatie van OverdagKoor Zutphen is geheel in handen van Iskacoaching, Praktijk voor Mens&Muziek.

ISKA bestaat uit een muziekpraktijk (pianoles, koren) en een praktijk voor kinder- en jongerencounseling. Het overdagkoor is alleen gericht op het samen muziekmaken.

Meer informatie over de praktijk vind je op www.iskacoaching.nl