Studie en voortgang

Zoals veel collega musici heb ook ik tijdens de coronapandemie besloten om me te laten omscholen om financieel minder kwetsbaar te zijn.
Om die reden vinden er (in ieder geval tot september 2023) geen repetities plaats van het Overdagkoor. In de tussentijd volg ik een studie master Speltherapie die ik in juli 2023 hoop af te ronden. Medio mei 2023 volgt de beslissing of er een herstart gaat plaatsvinden dan wel of het OKZ definitief wordt opgeheven.

Wie in de tussentijd op de maandagavond wil komen zingen bij Musica Vocale in Eefde, zie ik daar heel graag terug!
Repetities vinden plaats in het Hart (zalencentrum) van 19.45u – 21.45u.
Je bent van harte welkom! Voor een impressie zie www.gkmusicavocale.nl

In de maand oktober 2022 vinden er in de eerste drie weken open repetities plaats.
Aanmelden kan via Mariet Winckels 0575-562833 of per mail : mariet@winckels.nl